КГУ "Карагандинская областная юношеская библиотека имени Жайыка Бектурова"
00:00:00

Официальный сайт КГУ "ОЮБ имени Ж.Бектурова"
www.uniorlib.kz


SHAKARIM KUDAYBERDYULY

SHAKARIM KUDAYBERDYULY

SHAKARIM KUDAYBERDYULY (1858-1931), poet, philosopher, composer, translator. Since the childhood I seized Russian, Arab, Persian, Turkic languages. I knew east, West European, Russian literature. I developed traditions of Abay. In style of Abay «Тестерга» (1877) «Жастык туралы», «Корилик туралы» are written (1879). Shakarim author of verses «Омир», «Санкайлар», «Ызакаргор», «Апык есык анше», «Шын сырын», «Арман», «Насихет» (1881). Had wrote poems «Калкаман-мамыр» (1888), «Силик кебек» (1891 ), «Нартайлак Айсулу». Acquaints Kazakhs with the Russian and western literature. I considered myself as Tolstoy's pupil, corresponded with it. I translated the novel "Hut of the Uncle Tom" Garriyet Beecher-Stou (1811-36) L.Tolstoy's stories, A.S. Pushkin's stories on the Kazakh language.